دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک امین آوید

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13

حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران

آدرس سایت: http://www.aminavidfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 18,591,127

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 51,070

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 18,466,614

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 148,930

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 943,089 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.443 ٪
یک ماه گذشته
-17.434 ٪
سه ماه گذشته
-24.989 ٪
شش ماه گذشته
74.262 ٪
یک سال گذشته
277.185 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,731.82 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر