صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک امین آوید

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/25

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://www.aminavidfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,822,074

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 50,752

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,724,094

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 149,248

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 798,029 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.81 ٪
یک ماه گذشته
-14.002 ٪
سه ماه گذشته
-17.574 ٪
شش ماه گذشته
-36.124 ٪
یک سال گذشته
142.775 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,459.772 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر