دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک امید توسعه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۱۱

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://www.omid-fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 212,220

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 87,738,789

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 210,985

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 912,261,211

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,511,551 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.648 ٪
یک ماه گذشته
6.923 ٪
سه ماه گذشته
-12.56 ٪
شش ماه گذشته
29.098 ٪
یک سال گذشته
269.903 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,140.701 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر