صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک امید توسعه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۱۱

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://www.omid-fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/20

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 239,592

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 88,418,641

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 238,200

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 911,581,359

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,061,279 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.958 ٪
یک ماه گذشته
-2.422 ٪
سه ماه گذشته
10.1 ٪
شش ماه گذشته
19.143 ٪
یک سال گذشته
4.993 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,471.496 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر