دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک البرز

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/23

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.alborzfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,002,826

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 834,385

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,002,432

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 165,615

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 836,414 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.48 ٪
یک ماه گذشته
1.06 ٪
سه ماه گذشته
5.13 ٪
شش ماه گذشته
24.55 ٪
یک سال گذشته
58.1 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
319.8 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر