صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک البرز

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/23

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.alborzfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 999,686

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 870,187

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 998,680

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,129,813

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 869,038 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.54 ٪
یک ماه گذشته
-0.11 ٪
سه ماه گذشته
2.78 ٪
شش ماه گذشته
7.31 ٪
یک سال گذشته
17.51 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
339.34 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر