صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک البرز

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/23

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.alborzfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,001,259

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 933,066

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,000,738

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 66,934

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 933,754 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.08 ٪
یک ماه گذشته
0.45 ٪
سه ماه گذشته
4.05 ٪
شش ماه گذشته
7.52 ٪
یک سال گذشته
29.19 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
326.68 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر