دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک البرز

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/23

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.alborzfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,055,020

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 999,860

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,053,583

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 140

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,053,435 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.45 ٪
یک ماه گذشته
7.36 ٪
سه ماه گذشته
18.31 ٪
شش ماه گذشته
44.31 ٪
یک سال گذشته
69.39 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
317.28 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق