صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک افق

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری سرمایه و دانش

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/07

حسابرس: آزمون پرداز ایران مشهود

آدرس سایت: http://ofoghfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,133,684

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 83,649

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,060,277

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 66,351

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 841,532 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-6.86 ٪
یک ماه گذشته
-6.42 ٪
سه ماه گذشته
-3.4 ٪
شش ماه گذشته
-17.96 ٪
یک سال گذشته
168.95 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
906.07 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر