دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک خاورمیانه

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/19

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: http://ofoghfund.mebbco.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,010,461

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 36,889,278

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,009,193

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,110,722

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,228,406 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.45 ٪
یک ماه گذشته
1.68 ٪
سه ماه گذشته
4.9 ٪
شش ماه گذشته
10.76 ٪
یک سال گذشته
33.1 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
128.62 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر