صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک خاورمیانه

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/19

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: http://ofoghfund.mebbco.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,008,259

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 37,340,047

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,006,892

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,659,953

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,597,395 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.2 ٪
یک ماه گذشته
1.5 ٪
سه ماه گذشته
4.61 ٪
شش ماه گذشته
9.5 ٪
یک سال گذشته
30.75 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
133.24 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر