صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک خاورمیانه

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/19

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: http://ofoghfund.mebbco.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,003,722

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 43,509,359

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,001,972

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -3,509,359

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,595,178 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.62 ٪
یک ماه گذشته
1.59 ٪
سه ماه گذشته
4.38 ٪
شش ماه گذشته
9.1 ٪
یک سال گذشته
19.2 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
145.22 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر