صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک خاورمیانه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/29

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: http://orfund.mebbco.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/11/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 16,453,397

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 211,618

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 16,343,625

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 288,382

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,458,605 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
6.03 ٪
یک ماه گذشته
-13.65 ٪
سه ماه گذشته
-7.31 ٪
شش ماه گذشته
-34.66 ٪
یک سال گذشته
177.09 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,518.49 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر