مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک ارزش کاوان آینده

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسال

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/02/26

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://arzeshkavanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/02/30

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 6,159,741

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,452,710

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 6,120,065

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,547,290

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,010,745 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.45 ٪
یک ماه گذشته
6.65 ٪
سه ماه گذشته
31.17 ٪
شش ماه گذشته
14.54 ٪
یک سال گذشته
33.87 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
15,169.91 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر