دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک ارزش کاوان آینده

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان آسال

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/02/26

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://www.arzeshkavanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 188,799,878

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 179,634

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 187,545,283

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -129,634

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,689,509 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
9 ٪
یک ماه گذشته
25.2 ٪
سه ماه گذشته
74.57 ٪
شش ماه گذشته
346.31 ٪
یک سال گذشته
1,056.74 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
18,617.45 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق