صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک ارزش کاوان آینده

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسال

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/02/26

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://arzeshkavanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 5,498,719

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,959,429

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 5,462,170

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,040,571

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 16,164,906 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.25 ٪
یک ماه گذشته
-8.9 ٪
سه ماه گذشته
0 ٪
شش ماه گذشته
20.78 ٪
یک سال گذشته
-8.05 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
13,528.43 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر