صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

51,354,581
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک ارزش کاوان آینده
نوع:سهامی
مدیر:سبدگردان آسال
متولی:سبدگردان کاریزما
تاریخ تاسیس:1388/02/26
حسابرس:آرمان آروین پارس
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد52,079,810  (ریال)
آدرس سایت http://www.arzeshkavanfund.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:4.6
بازده ماهانه:5.17
بازده فصلی:58.3
بازده نیم سال:109.93
بازده سالانه:357.96
بازده کل:5,025.3
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :20.65
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-14.45