صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک ارزش کاوان آینده

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسال

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/02/26

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://arzeshkavanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 4,574,018

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,298,184

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 4,545,114

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,701,816

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,990,624 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.13 ٪
یک ماه گذشته
-0.26 ٪
سه ماه گذشته
-1.61 ٪
شش ماه گذشته
7.2 ٪
یک سال گذشته
7.9 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
11,240.32 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر