دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک ارزش کاوان آینده

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسال

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/02/26

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://arzeshkavanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 5,022,857

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,497,521

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 4,993,573

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,502,479

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 17,465,126 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
11.87 ٪
یک ماه گذشته
-5.69 ٪
سه ماه گذشته
-25.52 ٪
شش ماه گذشته
25.53 ٪
یک سال گذشته
401.29 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
12,359.25 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر