صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک ارزش کاوان آینده

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسال

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/02/26

حسابرس: آرمان آروین پارس

آدرس سایت: http://arzeshkavanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 4,985,042

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,595,841

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 4,954,309

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,404,159

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 17,814,910 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3 ٪
یک ماه گذشته
-1.61 ٪
سه ماه گذشته
-2.4 ٪
شش ماه گذشته
-26.1 ٪
یک سال گذشته
162.1 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
12,261.28 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر