صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آگاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/05/16

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.agah-fund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 315,996,765

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 31,112

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 313,908,156

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 68,888

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,766,310 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.56 ٪
یک ماه گذشته
-12.64 ٪
سه ماه گذشته
-10.01 ٪
شش ماه گذشته
-26.55 ٪
یک سال گذشته
184.6 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
31,249.4 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر