صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آگاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/05/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.agah-fund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 326,035,400

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 26,159

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 323,822,255

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 73,841

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,470,866 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.88 ٪
یک ماه گذشته
-2 ٪
سه ماه گذشته
-2.82 ٪
شش ماه گذشته
6.11 ٪
یک سال گذشته
23.03 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
32,239.51 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر