دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آگاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/05/16

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.agah-fund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 339,806,099

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 35,588

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 337,559,247

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 64,412

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,013,058 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.99 ٪
یک ماه گذشته
-16.37 ٪
سه ماه گذشته
-19.41 ٪
شش ماه گذشته
68.37 ٪
یک سال گذشته
310.45 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
33,611.39 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر