مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آگاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/05/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.agah-fund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/03/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 436,774,467

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 19,157

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 433,955,798

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 80,843

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,313,291 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.7 ٪
یک ماه گذشته
3.47 ٪
سه ماه گذشته
21.11 ٪
شش ماه گذشته
10.24 ٪
یک سال گذشته
45.17 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
43,238.33 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر