صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان یکم

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.asemanfund1.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/30

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 756,233

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,169,556

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 751,614

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 48,830,444

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 879,054 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.578 ٪
یک ماه گذشته
-6.11 ٪
سه ماه گذشته
6.057 ٪
شش ماه گذشته
7.622 ٪
یک سال گذشته
104.109 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
7,416.14 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر