صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان خاورمیانه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۲۰

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: https://akmfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 328,487

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,083,900

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 327,280

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 47,916,100

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 682,019 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.609 ٪
یک ماه گذشته
-3.313 ٪
سه ماه گذشته
6.104 ٪
شش ماه گذشته
5.722 ٪
یک سال گذشته
77.003 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
3,173.095 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر