صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان خاورمیانه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/12

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: https://akmfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 309,622

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,008,973

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 308,451

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 47,991,027

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 619,670 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.476 ٪
یک ماه گذشته
-5.194 ٪
سه ماه گذشته
-0.361 ٪
شش ماه گذشته
-9.191 ٪
یک سال گذشته
117.429 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,984.788 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر