دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان خاورمیانه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09

حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آدرس سایت: https://akmfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 305,116

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,669,477

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 304,107

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -2,169,477

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 811,807 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.675 ٪
یک ماه گذشته
-6.842 ٪
سه ماه گذشته
-9.746 ٪
شش ماه گذشته
50.199 ٪
یک سال گذشته
168.683 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,941.344 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر