صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

16,569,338
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک آسمان خاورمیانه
نوع:مختلط
مدیر:سبدگردان آسمان
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تاریخ تاسیس:1392/04/12
حسابرس:هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد16,701,696  (ریال)
آدرس سایت http://www.akmfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:2.172
بازده ماهانه:1.281
بازده فصلی:24.236
بازده نیم سال:39.123
بازده سالانه:123.621
بازده کل:1,557.083
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :8,027
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-92.01