دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان امید

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/11/30

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.asemanomid.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,080

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 606,216,646

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,061

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 393,783,354

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,705,231 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.509 ٪
یک ماه گذشته
1.58 ٪
سه ماه گذشته
4.487 ٪
شش ماه گذشته
10.477 ٪
یک سال گذشته
24.374 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
41.41 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر