صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان امید

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/11/30

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.asemanomid.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,040

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 709,016,646

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,017

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 290,983,354

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,520,073 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.142 ٪
یک ماه گذشته
1.247 ٪
سه ماه گذشته
4.541 ٪
شش ماه گذشته
9.614 ٪
یک سال گذشته
20.266 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
50.97 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر