صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان امید

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/11/30

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.asemanomid.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,634

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 670,116,646

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,614

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 329,883,354

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,782,838 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.285 ٪
یک ماه گذشته
1.344 ٪
سه ماه گذشته
4.697 ٪
شش ماه گذشته
9.494 ٪
یک سال گذشته
23.058 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
46.94 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر