مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان امید

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/11/30

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: https://asamidfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,194

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 815,716,646

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,177

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 184,283,354

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,379,756 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.377 ٪
یک ماه گذشته
1.688 ٪
سه ماه گذشته
3.675 ٪
شش ماه گذشته
10.442 ٪
یک سال گذشته
22.149 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
82.57 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر