دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آسمان امید

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/11/30

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.asemanomid.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,553

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 825,016,646

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,538

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 174,983,354

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,694,160 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.285 ٪
یک ماه گذشته
2.981 ٪
سه ماه گذشته
5.319 ٪
شش ماه گذشته
14.468 ٪
یک سال گذشته
25.329 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
36.18 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق