صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آتیه نوین

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/26

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://atiehnovin.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/27

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,007,107

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 134,345,085

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,006,309

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -34,345,085

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 135,192,789 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.67 ٪
سه ماه گذشته
5.1 ٪
شش ماه گذشته
10.41 ٪
یک سال گذشته
22.64 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
233.03 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر