صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آتیه نوین

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/26

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://atiehnovin.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/06/27

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,007,055

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 152,707,268

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,006,171

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 7,292,732

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 153,649,669 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.64 ٪
سه ماه گذشته
4.9 ٪
شش ماه گذشته
9.85 ٪
یک سال گذشته
20.72 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
241.54 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر