صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

مشخصات صندوق

نام صندوق : مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/04/28

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: https://modirfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/04/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,326

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 400,000,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,260

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 600,000,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,704,098 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
4.87 ٪
یک ماه گذشته
9.25 ٪
سه ماه گذشته
-10.764 ٪
شش ماه گذشته
-21.599 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-7.419 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر