مشخصات صندوق

نام صندوق : مختلط گوهر نفیس تمدن

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/29

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.goharnafis.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,862,276

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 126,447

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,797,026

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 373,553

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,997,486 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.66 ٪
یک ماه گذشته
-1.71 ٪
سه ماه گذشته
2.93 ٪
شش ماه گذشته
4.73 ٪
یک سال گذشته
13.97 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,479.7 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر