صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مختلط گوهر نفیس تمدن

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/29

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.goharnafis.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,946,843

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 139,795

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 14,883,078

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 360,205

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,080,579 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.13 ٪
یک ماه گذشته
3.23 ٪
سه ماه گذشته
2.01 ٪
شش ماه گذشته
3.69 ٪
یک سال گذشته
3.72 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,397.93 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر