صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مختلط گوهر نفیس تمدن

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/29

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.armanshahrfund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/31

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,612,021

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 175,969

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 14,546,530

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 324,031

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,559,738 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.97 ٪
یک ماه گذشته
-1.29 ٪
سه ماه گذشته
2.42 ٪
شش ماه گذشته
3.07 ٪
یک سال گذشته
67.72 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,354.65 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر