صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مختلط گوهر نفیس تمدن

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/08/11

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.armanshahrfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/04/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,566,575

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 289,561

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,491,924

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 210,439

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,485,857 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
5.01 ٪
یک ماه گذشته
29.69 ٪
سه ماه گذشته
94.35 ٪
شش ماه گذشته
160.02 ٪
یک سال گذشته
254.8 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,449.19 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق