دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مختلط گوهر نفیس تمدن

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/29

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.armanshahrfund.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,475,790

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 198,751

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 14,406,348

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 301,249

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,863,276 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
٪
یک ماه گذشته
٪
سه ماه گذشته
٪
شش ماه گذشته
٪
یک سال گذشته
٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر