مشخصات صندوق

نام صندوق : مختلط کاریزما

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1400/01/13

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://charismabalancedfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,594

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 55,243,652

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,542

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -54,243,652

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 692,866 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.61 ٪
یک ماه گذشته
1.75 ٪
سه ماه گذشته
9.68 ٪
شش ماه گذشته
18.41 ٪
یک سال گذشته
23.87 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
24.29 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر