دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : لوتوس پارسیان

ضامن نقدشوندگی : بانک پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/18

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://parsianlotusfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,006,409

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 210,895,103

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,005,322

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -10,895,103

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 212,017,548 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.4 ٪
یک ماه گذشته
1.71 ٪
سه ماه گذشته
4.77 ٪
شش ماه گذشته
8.5 ٪
یک سال گذشته
21.04 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
167.39 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق