صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : لوتوس پارسیان

ضامن نقدشوندگی : بانک پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/25

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://parsianlotusfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,002,277

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 242,589,949

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,001,394

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 57,410,051

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 242,928,165 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.48 ٪
یک ماه گذشته
1.63 ٪
سه ماه گذشته
5.05 ٪
شش ماه گذشته
9.91 ٪
یک سال گذشته
20.32 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
173.61 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر