صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : لوتوس پارسیان

ضامن نقدشوندگی : بانک پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/25

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://parsianlotusfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,017,293

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 318,545,262

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,016,253

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -18,545,262

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 323,722,758 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.44 ٪
یک ماه گذشته
1.73 ٪
سه ماه گذشته
4.98 ٪
شش ماه گذشته
9.88 ٪
یک سال گذشته
20.29 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
178.42 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر