دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

مشخصات صندوق

نام صندوق : فیروزه موفقیت

ضامن نقدشوندگی : گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: https://firoozehfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 80,486,019

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,554

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 80,007,793

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 185,446

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,164,433 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
9.068 ٪
یک ماه گذشته
3.821 ٪
سه ماه گذشته
-13.195 ٪
شش ماه گذشته
38.888 ٪
یک سال گذشته
248.207 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
7,890.44 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر