مشخصات صندوق

نام صندوق : فیروزه موفقیت

ضامن نقدشوندگی : گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: https://firouzehfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/03/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 125,398,006

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,808

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 124,962,219

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 185,192

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,850,440 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.052 ٪
یک ماه گذشته
7.609 ٪
سه ماه گذشته
25.454 ٪
شش ماه گذشته
20.467 ٪
یک سال گذشته
56.851 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
12,380.073 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر