صندوق سرمایه گذاری فراز داریک

مشخصات صندوق

نام صندوق : فراز داریک

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان داریک پارس

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/12/25

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://farazdarik.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,380

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 32,686,830

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,379

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 67,313,170

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 339,225 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.34 ٪
یک ماه گذشته
1.52 ٪
سه ماه گذشته
0 ٪
شش ماه گذشته
0 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2.98 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر