صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

مشخصات صندوق

نام صندوق : شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://iranetf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 160,689

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,739,732

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 159,632

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 35,260,268

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,352,929 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.762 ٪
یک ماه گذشته
-8.435 ٪
سه ماه گذشته
-6.228 ٪
شش ماه گذشته
-0.204 ٪
یک سال گذشته
5.951 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,474.125 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر