دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

مشخصات صندوق

نام صندوق : شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://iranetf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 174,764

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 17,889,732

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 173,726

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 32,110,268

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,107,906 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.322 ٪
یک ماه گذشته
0.821 ٪
سه ماه گذشته
-15.905 ٪
شش ماه گذشته
59.045 ٪
یک سال گذشته
338.259 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,613.105 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر