دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

مشخصات صندوق

نام صندوق : شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان توسعه فیروزه

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://iranetf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 235,694

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 17,369,732

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 234,130

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 32,630,268

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,066,766 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.348 ٪
یک ماه گذشته
15.651 ٪
سه ماه گذشته
103.705 ٪
شش ماه گذشته
308.911 ٪
یک سال گذشته
591.485 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,208.747 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق