مشخصات صندوق

نام صندوق : سپید دماوند

بازارگردان : تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق: تامین سرمایه دماوند

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/12/17

حسابرس: هشیار بهمند

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 13,061

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,212,700,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 13,049

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -6,212,700,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 94,115,773 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.49 ٪
سه ماه گذشته
4.21 ٪
شش ماه گذشته
9.65 ٪
یک سال گذشته
20.41 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
28.59 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر