مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر کاریزما

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/15

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.scetf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/02/31

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,598

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 586,329,760

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,491

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,613,670,240

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,082,300 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.69 ٪
یک ماه گذشته
7.2 ٪
سه ماه گذشته
30.62 ٪
شش ماه گذشته
14.79 ٪
یک سال گذشته
39.94 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
52.11 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر