صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر کاریزما

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/15

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.scetf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,638

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 699,279,760

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,557

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -499,279,760

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,081,203 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.42 ٪
یک ماه گذشته
-1.41 ٪
سه ماه گذشته
0.69 ٪
شش ماه گذشته
8.77 ٪
یک سال گذشته
25.23 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
12.34 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر