صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر کاریزما

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/15

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.scetf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,209

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 598,329,760

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 14,114

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,601,670,240

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,444,534 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.33 ٪
یک ماه گذشته
-3.72 ٪
سه ماه گذشته
7.09 ٪
شش ماه گذشته
20.6 ٪
یک سال گذشته
0.05 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
37.43 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر