دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر کاریزما

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/15

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.scetf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 200,770

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 43,704,985

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 199,359

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 156,295,015

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,712,980 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.43 ٪
یک ماه گذشته
6.95 ٪
سه ماه گذشته
-14.37 ٪
شش ماه گذشته
55.04 ٪
یک سال گذشته
377.72 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,800.65 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر