صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر کاریزما

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/07/15

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.scetf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,007

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 699,279,760

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,930

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -499,279,760

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,642,842 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.7 ٪
یک ماه گذشته
-4.4 ٪
سه ماه گذشته
-23.01 ٪
شش ماه گذشته
-27.27 ٪
یک سال گذشته
151.89 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
8.02 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر