صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر خبرگان نفت

بازارگردان : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.khobregan-etf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,011

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 259,500,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,004

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 240,500,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,595,855 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.47 ٪
یک ماه گذشته
1.63 ٪
سه ماه گذشته
4.32 ٪
شش ماه گذشته
9.26 ٪
یک سال گذشته
18.97 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
135.09 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر