دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

ضامن نقدشوندگی : بانک صادرات ایران

مدیر صندوق: کارگزاری بانک صادرات ایران

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/02/13

حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند

آدرس سایت: http://sepehr1fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 27,574,094

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 400,769

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 27,379,586

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,099,231

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,972,889 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.49 ٪
یک ماه گذشته
-14.05 ٪
سه ماه گذشته
-28.52 ٪
شش ماه گذشته
79.19 ٪
یک سال گذشته
413.45 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,638.29 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر