دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر اندیشه نوین

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهمند

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/05

حسابرس: آزمون پرداز ایران مشهود

آدرس سایت: http://www.sepehrnovin.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 125,556

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 16,857,539

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 124,972

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 83,142,461

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,106,703 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.79 ٪
یک ماه گذشته
11.03 ٪
سه ماه گذشته
75.17 ٪
شش ماه گذشته
200.85 ٪
یک سال گذشته
318.27 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,136.98 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق