صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر اندیشه نوین

بازارگردان : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهمند

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/05

حسابرس: آزمون پرداز ایران مشهود

آدرس سایت: http://www.sepehrnovin.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 101,866

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 16,857,539

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 101,586

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 83,142,461

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,712,488 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.77 ٪
یک ماه گذشته
1.21 ٪
سه ماه گذشته
-3.55 ٪
شش ماه گذشته
-14.29 ٪
یک سال گذشته
132.03 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
905.5 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر