صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپر سرمایه بیدار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبدگردان اقتصاد بیدار

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/06/27

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://www.separ.ebb.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/04/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,966

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 99,951,691

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,960

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 48,309

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,195,418 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.63 ٪
یک ماه گذشته
4.06 ٪
سه ماه گذشته
3.67 ٪
شش ماه گذشته
8.47 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
18.94 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر