صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپر سرمایه بیدار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبدگردان اقتصاد بیدار

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/06/27

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://separ.ebb.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,198

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 40,051,691

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,190

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 59,948,309

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 448,166 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.13 ٪
یک ماه گذشته
-1.36 ٪
سه ماه گذشته
1.66 ٪
شش ماه گذشته
11.9 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
11.14 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر