صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/12/27

حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار

آدرس سایت: https://www.samf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,805,033

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,896,402

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,789,104

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 8,103,598

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,289,263 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.13 ٪
یک ماه گذشته
1.57 ٪
سه ماه گذشته
-3.13 ٪
شش ماه گذشته
11.18 ٪
یک سال گذشته
87.46 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,440.99 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر