دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسي رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/12/27

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: https://www.samf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,392,819

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,138,531

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,377,951

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,861,469

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,085,322 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.65 ٪
یک ماه گذشته
-4.87 ٪
سه ماه گذشته
-22.72 ٪
شش ماه گذشته
37.09 ٪
یک سال گذشته
267.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,066.41 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر