صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/12/27

حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار

آدرس سایت: https://www.samf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,986,638

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,299,021

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,970,513

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 7,700,979

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,829,272 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.96 ٪
یک ماه گذشته
-0.77 ٪
سه ماه گذشته
16.49 ٪
شش ماه گذشته
-0.8 ٪
یک سال گذشته
256.83 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,606.26 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر