صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/12/27

حسابرس: موسسه حسابرسی بيات رايان

آدرس سایت: https://www.samf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,914,506

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,079,844

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,894,994

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 8,920,156

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,126,142 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.86 ٪
یک ماه گذشته
0.86 ٪
سه ماه گذشته
5.19 ٪
شش ماه گذشته
8.43 ٪
یک سال گذشته
8.23 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,537.46 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر