صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/12/27

حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار

آدرس سایت: https://www.samf.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,824,420

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,538,841

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,808,660

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 8,461,159

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,322,082 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.14 ٪
یک ماه گذشته
-5.15 ٪
سه ماه گذشته
1.71 ٪
شش ماه گذشته
2.9 ٪
یک سال گذشته
11.97 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,458.8 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر