دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

مشخصات صندوق

نام صندوق : سهام بزرگ کاردان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds2.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/30

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,441,807

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 362,258

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,364,960

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 137,742

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,117,047 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.688 ٪
یک ماه گذشته
-12.843 ٪
سه ماه گذشته
-22.072 ٪
شش ماه گذشته
75.232 ٪
یک سال گذشته
393.717 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,069.397 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر