مشخصات صندوق

نام صندوق : سهام بزرگ کاردان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds2.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/03/06

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 121,179

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 18,379,203

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 120,323

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 81,620,797

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,211,444 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.672 ٪
یک ماه گذشته
4.369 ٪
سه ماه گذشته
27.255 ٪
شش ماه گذشته
17.073 ٪
یک سال گذشته
32.079 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,241.248 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر