صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/05/12

حسابرس: کارای پارس

آدرس سایت: http://padashmarketmaker.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/26

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,903,275

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 8,507,738

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,891,348

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -507,738

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 16,192,569 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.45 ٪
یک ماه گذشته
-0.25 ٪
سه ماه گذشته
-4.92 ٪
شش ماه گذشته
6.54 ٪
یک سال گذشته
46.73 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
89.13 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر