صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/05/12

حسابرس: کارای پارس

آدرس سایت: http://padashmarketmaker.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,776,671

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,367,660

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,774,009

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 632,340

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,089,908 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
27.45 ٪
یک ماه گذشته
22.03 ٪
سه ماه گذشته
8.99 ٪
شش ماه گذشته
5.47 ٪
یک سال گذشته
119.86 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
77.4 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر