دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

مشخصات صندوق

نام صندوق : اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: اختصاصی بازارگردانی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/05/12

حسابرس: موسسه حسابرسی کارای پارس

آدرس سایت: http://padashmarketmaker.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,010,370

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 5,405,112

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,996,829

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -4,905,112

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,866,276 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.43 ٪
یک ماه گذشته
-5.42 ٪
سه ماه گذشته
18.33 ٪
شش ماه گذشته
199.38 ٪
یک سال گذشته
72.14 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
99.68 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر