صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

مشخصات صندوق

نام صندوق : سرو سودمند مدبران

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

مدیر صندوق: شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/04/02

حسابرس: موسسه حسابرسی آزموده كاران

آدرس سایت: http://sarv.fund/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/06/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 77,047

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 118,612,249

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 76,559

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 281,387,751

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,080,782 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.18 ٪
یک ماه گذشته
-8.52 ٪
سه ماه گذشته
18.87 ٪
شش ماه گذشته
5.62 ٪
یک سال گذشته
9.07 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
659.85 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر