مشخصات صندوق

نام صندوق : سرو سودمند مدبران

بازارگردان : صندوق بازارگردانی اختصاصی تاك دانا

مدیر صندوق: شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/04/02

حسابرس: موسسه حسابرسی آزموده كاران

آدرس سایت: http://sarv.fund/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 79,025

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 102,402,249

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 78,510

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 297,597,751

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,039,583 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.62 ٪
یک ماه گذشته
-2.93 ٪
سه ماه گذشته
5.33 ٪
شش ماه گذشته
9.44 ٪
یک سال گذشته
14.99 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
679.44 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر