دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

مشخصات صندوق

نام صندوق : سرو سودمند مدبران

بازارگردان : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری مدبران هما

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/04/02

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

آدرس سایت: http://sarv.fund/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 63,066

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 77,212,249

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 62,635

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 322,787,751

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,836,132 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.42 ٪
یک ماه گذشته
-9.71 ٪
سه ماه گذشته
-6.85 ٪
شش ماه گذشته
85.46 ٪
یک سال گذشته
417.73 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
526.04 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر