مشخصات صندوق

نام صندوق : زیتون نماد پایا

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی تاک دانا

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری ترنج

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

تاریخ آغاز فعالیت: 1400/08/12

حسابرس: و خدمات مدیریت آزموده کاران

آدرس سایت: http://zeytoon.fund/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,110

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 111,700,845

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,063

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -11,700,845

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,347,431 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.01 ٪
یک ماه گذشته
-1.91 ٪
سه ماه گذشته
8.2 ٪
شش ماه گذشته
20.19 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
19.77 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر