صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش

مشخصات صندوق

نام صندوق : زرین کوروش

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

مدیر صندوق: سبدگردان کوروش

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/11/07

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://zarinfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,997

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 97,100,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,936

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,900,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 964,690 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.78 ٪
یک ماه گذشته
-5.33 ٪
سه ماه گذشته
0.17 ٪
شش ماه گذشته
0 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-0.64 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر