صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : زرین پارسیان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/07/22

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://parsianzarinfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,643,301

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 8,700,272

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,631,996

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -7,200,272

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,198,810 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.53 ٪
یک ماه گذشته
-20.73 ٪
سه ماه گذشته
-24.38 ٪
شش ماه گذشته
-39.16 ٪
یک سال گذشته
184.02 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,457.26 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر