صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : زرین پارسیان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/07/22

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مديريت دايا رهيافت

آدرس سایت: http://parsianzarinfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,741,320

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 8,126,527

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,729,121

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -6,626,527

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,051,750 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.41 ٪
یک ماه گذشته
-1.65 ٪
سه ماه گذشته
1.66 ٪
شش ماه گذشته
-25.03 ٪
یک سال گذشته
72.57 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,549.94 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر