صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

8,217,027
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:زرین پارسیان
نوع:سهامی
مدیر:تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی:موسسه حسابرسی بهراد مشار
تاریخ تاسیس:1393/07/22
حسابرس:شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد8,331,462  (ریال)
آدرس سایت http://parsianzarinfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:6.33
بازده ماهانه:9.94
بازده فصلی:47.8
بازده نیم سال:60.16
بازده سالانه:201.98
بازده کل:768.7
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :17.76
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-11.23