دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : زرین پارسیان

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/07/22

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://parsianzarinfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 2,109,280

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 9,411,679

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 2,094,765

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -7,911,679

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,715,260 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-9.76 ٪
یک ماه گذشته
-12.44 ٪
سه ماه گذشته
-22.08 ٪
شش ماه گذشته
77.74 ٪
یک سال گذشته
379.07 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,898.84 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر