صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن

مشخصات صندوق

نام صندوق : ره آورد آباد مسکن

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری بانک مسکن

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/16

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://www.maskanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/04/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,004,429

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 146,584,164

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,003,780

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,415,836

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 147,138,286 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.38 ٪
یک ماه گذشته
1.62 ٪
سه ماه گذشته
4.71 ٪
شش ماه گذشته
10.28 ٪
یک سال گذشته
20.84 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
127.95 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق