صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

33,905
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
نوع:مبتنی بر سکه طلا
مدیر:مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
متولی:مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
تاریخ تاسیس:1396/11/12
حسابرس:بیات رایان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد33,988  (ریال)
آدرس سایت http://www.kianfunds3.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.54
بازده ماهانه:6.55
بازده فصلی:41.77
بازده نیم سال:61.15
بازده سالانه:32.47
بازده کل:231.53
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :19.14
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-19.2