صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

بازارگردان : گروه مالی نور انوار

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله طلا

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/12

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.kianfunds3.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 51,473

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 81,467,872

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 51,345

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 18,532,128

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,182,888 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
8.84 ٪
یک ماه گذشته
-2 ٪
سه ماه گذشته
-14.96 ٪
شش ماه گذشته
-17.5 ٪
یک سال گذشته
30.98 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
398.73 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر