مشخصات صندوق

نام صندوق : در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

بازارگردان : گروه مالی نور انوار

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله طلا

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/12

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: https://kianfunds3.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/15

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 75,336

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 85,217,872

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 75,160

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 14,782,128

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,404,963 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
4.62 ٪
یک ماه گذشته
2.23 ٪
سه ماه گذشته
19.67 ٪
شش ماه گذشته
20.11 ٪
یک سال گذشته
40.4 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
634.09 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر