صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

مشخصات صندوق

نام صندوق : در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی مفید

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله کالا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30

حسابرس: و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://ayaretf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 26,362

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 81,357,442

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 26,298

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 18,642,558

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,139,508 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.039 ٪
یک ماه گذشته
-13.633 ٪
سه ماه گذشته
-28.743 ٪
شش ماه گذشته
-1.247 ٪
یک سال گذشته
103.199 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
162.822 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر