دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

مشخصات صندوق

نام صندوق : در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

بازارگردان : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله مبتنی بر کالا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://ayaretf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 35,261

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 96,887,442

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 35,173

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,112,558

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,407,850 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-14.21 ٪
یک ماه گذشته
5.583 ٪
سه ماه گذشته
31.272 ٪
شش ماه گذشته
106.245 ٪
یک سال گذشته
235.045 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
251.519 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر