صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

مشخصات صندوق

نام صندوق : در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی مفید

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله طلا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30

حسابرس: و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://ayaretf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 26,196

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 74,577,442

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 26,132

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 25,422,558

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,948,855 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
8.535 ٪
یک ماه گذشته
-1.944 ٪
سه ماه گذشته
-14.49 ٪
شش ماه گذشته
-16.944 ٪
یک سال گذشته
32.22 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
161.163 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر