صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

17,029
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
نوع:مبتنی بر سکه طلا
مدیر:سبدگردان انتخاب مفید
متولی:موسسه حسابرسی رازدار
تاریخ تاسیس:1397/03/30
حسابرس:و خدمات مدیریت رهبین
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد17,071  (ریال)
آدرس سایت http://ayaretf.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.081
بازده ماهانه:6.186
بازده فصلی:41.237
بازده نیم سال:60.575
بازده سالانه:31.346
بازده کل:70.188
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :14,544
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-99.73