مشخصات صندوق

نام صندوق : در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی مفید

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله طلا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30

حسابرس: و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://ayaretf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 37,505

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 173,087,442

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 37,428

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 26,912,558

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,478,345 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.131 ٪
یک ماه گذشته
-1.715 ٪
سه ماه گذشته
10.97 ٪
شش ماه گذشته
27.06 ٪
یک سال گذشته
26.952 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
274.056 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر