دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

مشخصات صندوق

نام صندوق : دارا الگوریتم

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان الگوریتم

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی همیار حساب

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/07/02

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://darafund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,114

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 491,929,194

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,107

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 8,070,806

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,971,465 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.14 ٪
یک ماه گذشته
0.07 ٪
سه ماه گذشته
6.61 ٪
شش ماه گذشته
15.75 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
24.08 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق