صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

مشخصات صندوق

نام صندوق : دارا الگوریتم

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

مدیر صندوق: سبدگردان الگوریتم

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/07/02

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://darafund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,016

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 458,729,194

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,008

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,541,270,806

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,590,750 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.24 ٪
یک ماه گذشته
1.77 ٪
سه ماه گذشته
3.84 ٪
شش ماه گذشته
8.19 ٪
یک سال گذشته
24.02 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
33 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر