دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

مشخصات صندوق

نام صندوق : دارا الگوریتم

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

مدیر صندوق: سبدگردان الگوریتم

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/07/02

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://darafund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 9,956

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 534,329,194

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 9,951

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,465,670,806

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,316,783 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.39 ٪
یک ماه گذشته
1.15 ٪
سه ماه گذشته
4.38 ٪
شش ماه گذشته
12.12 ٪
یک سال گذشته
26.31 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
29.34 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر