صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا

مشخصات صندوق

نام صندوق : خاتم ایساتیس پویا

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبد گردان ایساتیس پویا کیش

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/10/07

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://etf.isatispm.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,653

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 83,239,593

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,651

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 16,760,407

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 886,514 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.31 ٪
یک ماه گذشته
1.49 ٪
سه ماه گذشته
6.51 ٪
شش ماه گذشته
0 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
3.43 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر