صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا

مشخصات صندوق

نام صندوق : خاتم ایساتیس پویا

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: سبد گردان ایساتیس پویا کیش

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/10/07

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://etf.isatispm.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/04/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,333

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 136,800,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,327

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 363,200,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,549,470 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.17 ٪
یک ماه گذشته
1.58 ٪
سه ماه گذشته
4.59 ٪
شش ماه گذشته
13.27 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
10.06 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر