دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : حکمت آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : بانک حکمت ایرانیان

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/20

حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند

آدرس سایت: http://www.afund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,010,243

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 13,947,397

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,009,364

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,052,603

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,078,012 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.39 ٪
یک ماه گذشته
1.68 ٪
سه ماه گذشته
5.33 ٪
شش ماه گذشته
15.94 ٪
یک سال گذشته
29.47 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
351.17 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر