صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : حکمت آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/20

حسابرس: بهمند

آدرس سایت: http://www.afund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/06/27

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,007,594

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 20,406,097

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,006,354

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 14,593,903

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,535,772 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.77 ٪
سه ماه گذشته
5.17 ٪
شش ماه گذشته
10.26 ٪
یک سال گذشته
22.03 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
56.64 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر