صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : حکمت آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/20

حسابرس: بهمند

آدرس سایت: http://afund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,024,028

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 12,728,243

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,022,826

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,271,757

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,018,788 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.15 ٪
یک ماه گذشته
4.57 ٪
سه ماه گذشته
9.46 ٪
شش ماه گذشته
15.82 ٪
یک سال گذشته
27.62 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
339.27 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق