مشخصات صندوق

نام صندوق : جسورانه ستاره برتر

بازارگردان : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله جسورانه

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/11/26

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: https://sb-vcfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/03/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,048,569

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,000,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,048,569

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری :

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,048,569 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.039 ٪
یک ماه گذشته
0.182 ٪
سه ماه گذشته
0.54 ٪
شش ماه گذشته
1.074 ٪
یک سال گذشته
2.079 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2.394 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر