صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

مشخصات صندوق

نام صندوق : جسورانه توسعه فناوری آرمانی

بازارگردان : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله جسورانه

متولی صندوق: سبدگردادن الماس

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/04

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.armanivc.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : //

قیمت صدور هر واحد (ریال) :

تعداد واحدهای سرمایه گذاری :

قیمت ابطال هر واحد (ریال) :

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری :

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 0 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
٪
یک ماه گذشته
٪
سه ماه گذشته
٪
شش ماه گذشته
٪
یک سال گذشته
٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر