مشخصات صندوق

نام صندوق : ثروت افزون ثمین

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آرکا

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1400/08/30

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://saminfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,032

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 29,344,718

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,965

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 70,655,282

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 321,754 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.48 ٪
یک ماه گذشته
-3.07 ٪
سه ماه گذشته
-4.84 ٪
شش ماه گذشته
16.46 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
9.58 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر