صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثروت آفرین پارسیان

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/31

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.sap-fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 77,027

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 35,660,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 76,547

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 14,340,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,729,665 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.35 ٪
یک ماه گذشته
-5.54 ٪
سه ماه گذشته
-2.21 ٪
شش ماه گذشته
-13.57 ٪
یک سال گذشته
2.98 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
635.5 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر