دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثروت آفرین پارسیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/31

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.sap-fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 112,083

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 38,660,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 111,611

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 11,340,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,314,864 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.38 ٪
یک ماه گذشته
12.03 ٪
سه ماه گذشته
51.4 ٪
شش ماه گذشته
149.51 ٪
یک سال گذشته
255.52 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
969.3 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق