صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثروت آفرین پارسیان

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/31

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.sap-fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 78,664

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 32,660,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 78,201

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 17,340,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,554,015 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.4 ٪
یک ماه گذشته
-9.24 ٪
سه ماه گذشته
-9.38 ٪
شش ماه گذشته
-6.95 ٪
یک سال گذشته
-3.04 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
652.41 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر