صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثروت آفرین پارسیان

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/31

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.sap-fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 79,814

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 36,160,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 79,325

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 13,840,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,868,371 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.47 ٪
یک ماه گذشته
-1.38 ٪
سه ماه گذشته
-20.18 ٪
شش ماه گذشته
-24.84 ٪
یک سال گذشته
61.47 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
663.25 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر