صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان

54,150
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:ثروت آفرین پارسیان
نوع:قابل معامله
مدیر:تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی:موسسه حسابرسی بهراد مشار
تاریخ تاسیس:1394/05/31
حسابرس:شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد54,640  (ریال)
آدرس سایت http://www.sap-fund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:5.45
بازده ماهانه:10.21
بازده فصلی:35.14
بازده نیم سال:48.8
بازده سالانه:99.18
بازده کل:414.57
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :9.01
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-6.27