صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثروت آفرین تمدن

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/08/01

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.armanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 4,365,789

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,773,338

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 4,334,573

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,226,662

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,021,238 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.37 ٪
یک ماه گذشته
-12.94 ٪
سه ماه گذشته
-11.5 ٪
شش ماه گذشته
-37.28 ٪
یک سال گذشته
153.52 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
3,996.43 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر