صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثروت آفرین تمدن

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/15

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

آدرس سایت: http://servatfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/20

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 4,136,509

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,251,729

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 4,108,291

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,748,271

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,250,758 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.86 ٪
یک ماه گذشته
-4.48 ٪
سه ماه گذشته
-3.39 ٪
شش ماه گذشته
-0.42 ٪
یک سال گذشته
0.4 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
4,008.29 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر