دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثابت نامی مفید

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28

حسابرس: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: http://namifund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,152

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 258,020,969

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,148

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 41,979,031

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,618,462 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.168 ٪
یک ماه گذشته
1.527 ٪
سه ماه گذشته
4.456 ٪
شش ماه گذشته
15.06 ٪
یک سال گذشته
25.544 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
60.589 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر