صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثابت حامی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.hamifund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/31

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 38,126

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,383,048,885

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 38,111

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -1,383,048,885

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 128,932,141 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.335 ٪
یک ماه گذشته
1.342 ٪
سه ماه گذشته
4.162 ٪
شش ماه گذشته
8.765 ٪
یک سال گذشته
17.599 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
280.856 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر