دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

مشخصات صندوق

نام صندوق : ثابت حامی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

آدرس سایت: http://www.hamifund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 35,014

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,398,783,463

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 35,010

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -1,398,783,463

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 118,990,486 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.261 ٪
یک ماه گذشته
1.405 ٪
سه ماه گذشته
4.062 ٪
شش ماه گذشته
8.127 ٪
یک سال گذشته
20.771 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
247.345 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر