صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه پست بانک

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک توسعه صادرات

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/11

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://fundtpb.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,303,138

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 15,713

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,253,625

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 184,287

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 192,541 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.73 ٪
یک ماه گذشته
0.94 ٪
سه ماه گذشته
-4.8 ٪
شش ماه گذشته
3.61 ٪
یک سال گذشته
11.97 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,106.47 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر