صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه پست بانک

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک توسعه صادرات

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/11

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://fundtpb.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,160,831

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 22,194

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,120,846

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 177,806

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 246,816 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.54 ٪
یک ماه گذشته
-7.81 ٪
سه ماه گذشته
-8.8 ٪
شش ماه گذشته
-10.24 ٪
یک سال گذشته
138.06 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
994.94 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر