دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه پست بانک

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک توسعه صادرات

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/11

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

آدرس سایت: http://fundtpb.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,120,016

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 26,341

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,076,396

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 173,659

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 318,104 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.24 ٪
یک ماه گذشته
-3.64 ٪
سه ماه گذشته
-3.17 ٪
شش ماه گذشته
67.55 ٪
یک سال گذشته
231.93 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,089.02 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر