صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه ممتاز

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: https://momtazfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 175,325

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 19,405,197

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 174,630

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 180,594,803

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,388,724 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.791 ٪
یک ماه گذشته
-8.436 ٪
سه ماه گذشته
-6.605 ٪
شش ماه گذشته
-3.834 ٪
یک سال گذشته
12.113 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,873.498 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر