صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه ممتاز

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: https://momtazfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 160,133

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 19,764,239

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 159,470

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 180,235,761

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,151,799 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.671 ٪
یک ماه گذشته
0.548 ٪
سه ماه گذشته
1.659 ٪
شش ماه گذشته
-2.437 ٪
یک سال گذشته
84.916 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,268.114 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر