دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه ممتاز

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27

حسابرس: موسسه حسابرسی فراز مشاور

آدرس سایت: https://momtazfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 156,772

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 17,463,892

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 156,251

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 182,536,108

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,728,751 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.803 ٪
یک ماه گذشته
-5.162 ٪
سه ماه گذشته
-4.444 ٪
شش ماه گذشته
62.565 ٪
یک سال گذشته
185.943 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,139.57 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر