صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

78,033
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:توسعه ممتاز
نوع:مختلط
مدیر:سبدگردان انتخاب مفید
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تاریخ تاسیس:1388/11/27
حسابرس:فراز مشاور
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد78,584  (ریال)
آدرس سایت http://www.momtazfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:2.104
بازده ماهانه:0.502
بازده فصلی:25.491
بازده نیم سال:36.854
بازده سالانه:95.709
بازده کل:679.023
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :