مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه ممتاز

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27

حسابرس: فراز مشاور دیلمی پور

آدرس سایت: https://momtazfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 205,427

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 17,133,403

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 204,568

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 182,866,597

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,504,949 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.12 ٪
یک ماه گذشته
-0.999 ٪
سه ماه گذشته
-2.437 ٪
شش ماه گذشته
14.599 ٪
یک سال گذشته
9.794 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,942.253 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر