صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه صادرات

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک توسعه صادرات

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/02/24

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://fund.edbibroker.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/11/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 58,136,176

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 16,561

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 57,742,780

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 33,439

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 956,278 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
6.92 ٪
یک ماه گذشته
-14.76 ٪
سه ماه گذشته
-5.02 ٪
شش ماه گذشته
-29.65 ٪
یک سال گذشته
211.56 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,670.53 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر