مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه صادرات

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک توسعه صادرات

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/02/24

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://fund.edbibroker.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 606,735

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 883,470

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 603,727

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -833,470

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 533,375 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.49 ٪
یک ماه گذشته
-2.88 ٪
سه ماه گذشته
-2.73 ٪
شش ماه گذشته
7.61 ٪
یک سال گذشته
10.14 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,933.35 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر