صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه سرمایه نیکی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/01/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://nikigroupfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 3,928,659

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 70,982

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 3,923,604

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 429,018

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 278,505 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.28 ٪
یک ماه گذشته
-2.31 ٪
سه ماه گذشته
-0.61 ٪
شش ماه گذشته
1.28 ٪
یک سال گذشته
50.42 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
278.44 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر