صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه سرمایه نیکی

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/01/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://nikigroupfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 3,401,334

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 43,275

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 3,395,449

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 456,725

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 146,938 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.41 ٪
یک ماه گذشته
10 ٪
سه ماه گذشته
25.65 ٪
شش ماه گذشته
40.56 ٪
یک سال گذشته
56.62 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
227.5 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق