دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه سرمایه نیکی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/01/17

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://nikigroupfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 3,918,972

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 79,244

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 3,913,875

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 420,756

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 310,151 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.37 ٪
یک ماه گذشته
-1.06 ٪
سه ماه گذشته
0.99 ٪
شش ماه گذشته
24.21 ٪
یک سال گذشته
63.56 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
277.5 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر