صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه سرمایه نیکی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/01/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://nikigroupfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 42,497

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,028,300

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 42,438

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -3,528,300

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 170,955 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.49 ٪
یک ماه گذشته
0.54 ٪
سه ماه گذشته
-1.17 ٪
شش ماه گذشته
2.83 ٪
یک سال گذشته
8.43 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
309.33 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر