صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه اندوخته آینده

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی مفید

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://www.atlasetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 200,019

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 36,343,924

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 198,838

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 63,656,076

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,226,545 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.75 ٪
یک ماه گذشته
-1.104 ٪
سه ماه گذشته
-0.136 ٪
شش ماه گذشته
-4.938 ٪
یک سال گذشته
163.118 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,886.791 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر