دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه اندوخته آینده

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی مفید

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://www.atlasetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 193,888

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 36,633,924

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 192,788

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 63,366,076

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,062,589 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.39 ٪
یک ماه گذشته
5.616 ٪
سه ماه گذشته
-6.403 ٪
شش ماه گذشته
56.872 ٪
یک سال گذشته
318.295 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,826.339 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر