صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه اندوخته آینده

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی مفید

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://www.atlasetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 200,458

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 37,063,924

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 199,260

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 62,936,076

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,385,342 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.553 ٪
یک ماه گذشته
-4.442 ٪
سه ماه گذشته
4.58 ٪
شش ماه گذشته
16.009 ٪
یک سال گذشته
55.795 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,891.007 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر