دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه اندوخته آینده

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/04

حسابرس: و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://www.atlasetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 226,970

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 41,103,924

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 225,550

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 58,896,076

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,270,997 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.503 ٪
یک ماه گذشته
7.82 ٪
سه ماه گذشته
74.718 ٪
شش ماه گذشته
237.049 ٪
یک سال گذشته
501.756 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,153.697 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق