مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه اندوخته آینده

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی مفید

مدیر صندوق: سبدگردان انتخاب مفید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://www.atlasetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/02/26

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 285,492

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 51,453,924

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 283,739

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 48,546,076

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,599,470 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.937 ٪
یک ماه گذشته
8.34 ٪
سه ماه گذشته
26.277 ٪
شش ماه گذشته
14.211 ٪
یک سال گذشته
42.114 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,735.122 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر